...و خدایی که در این نزدیکیست


زندگی زیباست
کمی آهسته تر قدم بزن
از مسیرت لذت ببر
خدا را در همه جا ببین
مقصد فقط یک انگیزه پنهان است

 

وقتی انسان روی مشکلات تمرکز می‌کند ، مشکلات بیشتری پیش رو خواهد داشت . اما اگر روی فرصت‌ها تمرکز کند ، فرصت‌های بیشتری پیش رو خواهد داشت...

 

شما در جوانی می توانید
بدون پول باشید
اما در پیری بدون پول بودن
غیر ممکن است

بهتره تو اصل بودن شکست بخوریم

   تا اینکه تو تقلید موفق شیم

فقط یه نفر تو این دنیا
میتونه به تو کمک کنه
و اون شخص
         خودتی

 

 

نگرش شما

خيلي بهتر از هوشتان مي‌تواند

موفقيت شما را

پيش‌بيني

و البته تضمین كند.

دور گردون ،گر دو روزی بر مراد ما نگشت

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنند

پس اگر واقعا می خواهید چیزی اتفاق بیفته

بهتره بیش از یکبار تلاش کنید